Khách Sạn Vương Giả Full 16/16 VietSub + Thuyết Minh | King The Land (2023)Khách Sạn Vương Giả Full 16/16 VietSub + Thuyết Minh | - Tập 3 | EP 3 - KHÁCH SẠN VƯƠNG GIẢ | KING THE LAND (2023) Tập 3 | EP 3