Khách Sạn Vương Giả Full 16/16 VietSub + Thuyết Minh | King The Land (2023)Khách Sạn Vương Giả Full 16/16 VietSub + Thuyết Minh | - Tập 2 | EP 2 - KHÁCH SẠN VƯƠNG GIẢ | KING THE LAND (2023) Tập 2 | Ep 2