Khách Sạn Vương Giả Full 16/16 VietSub + Thuyết Minh | King The Land (2023)Khách Sạn Vương Giả Full 16/16 VietSub + Thuyết Minh | - Tập 1 | EP 1 - KHÁCH SẠN VƯƠNG GIẢ | KING THE LAND (2023) Tập 1 | Ep 1