Tân Thần Bảng: Dương Tiễn | The Legend of Yang Jian 2022

Tân Thần Bảng: Dương Tiễn | The Legend of Yang Jian 2022

1970
4 views

Tân Thần Bảng: Dương Tiễn – The Legend of Yang Jian (2022) 1500 năm sau cuộc chiến phong thần, hạo kiếp của tam giới lại đến, nguy cơ tứ phía. Dương Tiễn trung thành bảo vệ bảng, trong lúc chiến đấu đã để mù con mắt thứ ba, bị thiên đình ruồng bỏ. Dương Tiễn chán nản, bất ngờ phát hiện bảng phong thần quan hệ mật thiết với người Dương gia. Phong thần bảng, Dương gia cùng thiên hạ chúng sinh, Dương Tiễn sẽ lựa chọn thế nào?

Be the first to review “Tân Thần Bảng: Dương Tiễn | The Legend of Yang Jian 2022”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.