Thiên Sư Trừ Tà | The Exorcist (2022) Full HD Vietsub Thuyết Minh

Thiên Sư Trừ Tà | The Exorcist (2022) Full HD Vietsub Thuyết Minh

Thiên Sư Trừ tà kể về câu chuyện của thần trừ tà Lâm Thiên sư và người học trò Lưu Nhất Trạch, với tấm lòng hướng thiện, không ngại gian khổ và nguy hiểm, cuối cùng đã khuất phục được yêu quái để cứu người dân. Quá trình hàng phục con quỷ hồ ly muốn dạy mọi người thoát khỏi mê tín dị đoan, không bị che mắt bởi những khái niệm thế tục trước đó và biết phân biệt thiện và ác.

Be the first to review “Thiên Sư Trừ Tà | The Exorcist (2022) Full HD Vietsub Thuyết Minh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.