Review phim Doctor Cha (Bác Sĩ Cha)

by anyphim.compublished on 5 September 2023

Cha Jung Sook kết hôn với Seo In Ho, một bác sĩ phẫu thuật trưởng tại bệnh viện đại học. Anh ấy có một tính cách nghiêm khắc, nhạy cảm và thấu đáo. Cha Jung Sook đã từ bỏ sự nghiệp bác sĩ của mình để làm một bà nội trợ toàn thời gian trong 20 năm qua. Nhưng rồi biến cố xảy ra khiến Cha Jung Sook quyết tâm bắt đầu lại khóa học bác sĩ nội trú của mình.

Be the first to comment “Review phim Doctor Cha (Bác Sĩ Cha)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no comments yet.