Review Phim Trả Đũa Tiền Bạc Và Quyền Lực | Payback

by anyphim.compublished on 5 September 2023
2 views

Trả Đũa: Tiền Bạc và Quyền Lực” (Payback) theo chân một nhóm người dám đứng lên đấu tranh, chống lại những kẻ thuộc giới thượng lưu, những kẻ chuyên dùng quyền lực để tranh thủ lợi ích cho riêng mình. Để giành được thắng lợi trong cuộc chiến đầy khó khăn, thử thách này, các nhân vật không chỉ sử dụng pháp luật, mà còn sử dụng những “biện pháp đặc biệt” khác.

Be the first to comment “Review Phim Trả Đũa Tiền Bạc Và Quyền Lực | Payback”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no comments yet.